Certifikáty a osvědčení

Náročná produkce výrobků pro průmysl, bezpečnostních prvků a protipovodňových zábran musí být naprosto přesná. Pracujeme proto v souladu s platnými norami a neustále obnovujeme nezbytnou certifikaci.

V rámci vývoje a neustálého zlepšování našich interních procesů a nabízených služeb klientům, jsme od roku 2004 zavedli systém řízení managementu kvality, ke kterému jsme získali certifikát podle normy ČSN EN ISO 9001. Tuto certifikaci nepřetržitě udržujeme a obnovujeme.
Jedním z cílů společnosti je také snaha o snižování vlivu výroby a dalších činností na životní prostředí, zavedli jsme v roce 2011 systém environmentálního managementu a získali k němu certifikát podle normy ČSN EN ISO 14001. Tuto certifikaci nepřetržitě udržujeme a obnovujeme.
Součástí našeho výrobního procesu a nabízených služeb je proces svařování, dodržujeme pravidla v souladu s normami; ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+A1, ČSN EN 1090-3 a ČSN EN ISO 14731 včetně pravidelné certifikace.
Chcete být pravidelně informováni o novinkách a produktech JaP-Jacina?
Customer Care Team
Hi there
How can i help you today?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kariéra